شد محرم تا در غم جانان غم خانه غم خانه غم خانه شویم

در ایستگاه صلواتی شهدا در خدمت شما هستیم.
هزینه هر لیوان شیرکاکائو فاتحه ای نثار تمام کسانی که به ما حسین گفتن رو یاد دادند.
آدرس: تهران، رباط کریم، نصیرشهر، خیایان امام خمینی (ره)، سر خیابان لاله 13 - ایستگاه صلواتی شهدا.